27/04/2018

Tjänster

It hjälp för alla, från enskilda privatpersoner till stora företag, med yrkeskunskap och flera års erfarenhet.

IT Hjälp För Dig

Tjänster för privatpersoner

 • IT stöd på plats
 • Service, på plats eller avhämtning
 • Försäljning av datorer
 • Försälning av kringutrustning
 • Försäljning av program och licenser
 • Rådgivning
 • Skolning
 • IT stöd på distans

Tjänster för företag

 • IT stöd på plats
 • Service på plats, avhämtning vid behov
 • Installation
 • Konslutering
 • Underhålls service
 • Små skolningar
 • IT stöd på distans

Prislista för privatpersoner

 • Engångs besök 62,00€/h
 • Distansstöd 22,00€/ 30 min
 • Besök under 30 min 25,00€+ km-ersättning (0,55€/km)
 • Förinstallation av en ny dator från 120,00€

Obs. Också för datorreparationer utförda i ert hem har ni rätt att ansöka om hushållsavdrag. 

Länk till Vero.fi Hushållsavdrag

Prislista för företag

 • Engångs besök 50,00€/h
 • Underhåll för en dator 30,00€/mån
 • Underhåll för en printer 5,00€/mån
 • Underhåll för lokala nätverket 5,00€/mån

          Alla priser utan moms.

Tag kontakt så kommer jag och hjälpa

sv_SESV
fiFI sv_SESV