27/04/2018

Tjänster

IT Hjälp För Dig

It hjälp för alla, från enskilda privatpersoner till stora företag, med yrkeskunskap och flera års erfarenhet.

Tjänster för privatpersoner

 • IT stöd på plats
 • Service, på plats eller avhämtning
 • Rådgivning
 • Skolning
 • IT stöd på distans(på kommande)

Tjänster för företag

 • IT stöd på plats
 • Service på plats, avhämtning vid behov
 • Installation
 • Konslutering
 • Underhåll
 • Små skolningar
 • IT stöd på distans(på kommande)

Tag kontakt så kommer jag och hjälpa

sv_SESV
fiFI sv_SESV